Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

akledoma
Reposted fromshakeme shakeme viahipsters hipsters
akledoma

xrustalnaya:

Chris Pine for DuJour 2016 

Reposted fromfandoms fandoms viacelebs celebs
akledoma
Moje serce zdobywają jego błękitne oczy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapatocytaty patocytaty
akledoma

thronescastdaily:

My dad worked away a lot, on tour, so my mom would pick my brother and me up from school. She’d be on a conference call on loudspeaker while hanging out with us, so I’d be listening and saying things like, “I don’t think John knows what he’s talking about.” I absorbed a business mentality. In terms of feminist issues, my mom never told me, like, “It’s gonna be tough. You’ve got boobs.” But I saw that there was no difference between my mom and my dad in terms of what they were capable of because of their genders.

Reposted fromfandoms fandoms viacelebs celebs
akledoma
4921 a42f
akledoma
Jak zapytasz jak się trzymam, wiedz że nie trzymam się wcale. 
Nie wiem co ze sobą zrobić i nie wiem co będzie dalej.
Czuję ból w żołądku, w głowie, dziwnie mi bije serce.
Wiem że znasz to, ale ja mam dzisiaj tego dużo więcej.
Reposted fromnoone97 noone97 viapatocytaty patocytaty
akledoma
akledoma
4843 66ce 500
akledoma
Może sens życia, jest w jego bezsensie. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
akledoma
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
akledoma
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

April 27 2015

akledoma
Cier­pienie na­leży do życia. Jeśli cier­pisz, znaczy, że żyjesz. Pogódź się z tym mała dziewczynko. 
— D. Terakowska
Reposted fromtillbaka tillbaka viacytaty cytaty
akledoma
4766 4804
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
akledoma
Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna. 
— Jan Twardowski
Reposted fromtillbaka tillbaka viacytaty cytaty
akledoma
1249 0a4c 500
Reposted fromcountingme countingme viafilmowy filmowy
akledoma
0087 1489
Reposted frommisza misza viafilmowy filmowy
akledoma
2545 e2e4
akledoma
9096 83a1

April 22 2015

akledoma
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viafilmowy filmowy
akledoma
Reposted frompeper peper viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl